basketball · No JV Girls basketball at Friday 4 pack 1/24


New game times:

JV boys – 5pm

Varsity boys – 630pm

Varsity girls – 8pm